Δραγατσανίου 22

15343

Αγία Παρασκευή

Αττική

Ελλάδα

info@psychologo,gr

http://www.psychologo.gr

Καλαμπόκη Χριστίνα

2114092261

Αυτογνωσία.
Προσωπική ανάπτυξη.
Επαγγελματικός προσανατολισμός.
Προβλήματα συμπεριφοράς, επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων.
Αγχώδεις και συναισθηματικές διαταραχές. Ψυχοσεξουαλικά προβλήματα.
Φοβίες, έμμονες ιδέες.
Κρίσεις πανικού.
Διαχείριση πένθους.
Συμβουλευτική εφήβων και ενηλίκων.
Θεραπεία: ατομική, ομαδική, ζεύγους, οικογένειας.