Κύπρου 70

46100

Ηγουμενίτσα

Ελλάδα

Θεσπρωτία

Ελλάδα

Πασίας Ευάγγελος

26650-23885, 23702

26650-29170