Καλυφτάκη 74

145 64

Αθήνα

Αττικής

Ελλάδα

[email protected]

http://e-bonsai.gr/eshop?page=shop.browse&category_id=18

Κιούσης Αλέξανδρος

2102819007

2102823136

Τα διακοσμητικά χώρου Πίνακες είναι αυτά που δίνουν έμφαση στο χώρο και σας προδιαθέτουν σε όποιες απαιτήσεις έχετε.