Ηπείρου 1

10433

Αθήνα

Αττικής

Ελλάδα

[email protected]

http://www.sosiatroi.gr/el/services/iatroi-katoikon.html

Θεοχάρη Μαρία

210 8212611

210 8212611

Κατ οίκον ιατρός για οποιαδήποτε ανάγκη σας από τους SOS ιατρούς. Καλέστε απλά το 1016 και ενημερωθείτε για την υπηρεσία κατ΄ οίκου επίσκεψης ιατρών και νοσηλείας.