Λ. ΑΛΙΜΟΥ 12

16452

Athens

[email protected]

http://www.konstantaras.net/

Paulos Konstantaras

2299043017

2299043027

Από το 1985, που η εταιρία έκανε τα πρώτα της βήματα μέχρι και τώρα από τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5000τ.μ. κάθετης παραγωγής που έχουμε στο Βιοτεχνικό Πάρκο Κερατέας, σα κανόνα σε οποιοαδήποτε κατασκευή μας είχαμε 2 αξίες. Ποιότητα και αξιοπιστία.