Κηφισίας 170

11525

Athens

[email protected]

http://www.dekko.gr/

David Smith

2106772176

2106771928

Οι πλούσιες συνθέσεις συμπληρωματικών επίπλων καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός διευθυντικού χώρου όμορφα αναβαθμίζοντας το εργασιακό περιβάλλον.