Μεσογείων 74

11527

Athens

[email protected]

http://www.spondylos.eu/

Δημήτριος Παπαδόπουλος

2107488901

210 7751658

Στην συντηρητική θεραπεία πρωτεύοντα ρόλο παίζει ο διορθωτικός κηδεμόνας και συμπληρωματικά η ειδική γυμναστική για την σκολίωση.