Αλκιβιάδου 100

10438

Αθήνα

greece

[email protected]

http://www.ellinikoschrysos.gr

Για πολλούς ο Ελληνικός Χρυσός, το Χρυσάφι της Ελλάδας είναι μια φράση που δεν έχει παρελθόν ούτε ιστορικές προεκτάσεις, ούτε παράγει πολιτισμό. Ο Ελληνικός Χρυσός όμως από αρχαιοτάτων χρόνων μεταξύ άλλων προάγει και τον πολιτισμό.