Πεντέλης 44

17564

Παλαιό Φάληρο

Ελλάδα

[email protected]

http://www.talanton.gr

210-9407745

210 9484230

Η εταιρεία Talanton έχει έντονη δραστηριότητα σε τομείς management, πωλήσεων, merchandising, marketing προσφέροντας υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη.