15124

Μαρούσι

http://www.kipodiathesi.gr/

Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου και εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος από την επιχείρηση Κηποδιάθεση.