Ταγματάρχη Παπακώστα και Σιμεντζή Άρτα

47100

Arta

Epirus

Greece

[email protected]

http://www.kallias.gr

Κάλλιας Ιωάννης

26810 27230 26810 27230 6976 6886004 - 6976 6886005

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην μελέτη κατασκευή δημοσίων
έργων καθώς και ιδιωτικών διαθέτοντας εμπειρία (32) και πλέον ετών στην
κατασκευή τους. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που απαιτείται για την κατασκευή κάθε τύπου έργου υποδομής είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρίας.