Στρατηγού Σαράφη 45

42100

Τρίκαλα

Ελλάδα

[email protected]

http://www.cytaspot-mesimertsis.gr/

Μεσημέρτσης Κ.

8017007078

Το Cytaspot Μεσημέρτσης είναι επίσημος αντιπρόσωπος της Cyta με μεγάλες προσφορές σε πακέτα Inetrnet και τηλεφωνίας. Επίσης στην ιστοσελίδα www.cytaspot-mesimertsis.gr υπάρχει η δυνατότητα online αίτησης.