Κλαζομενών 5

14671

Νέα Ερυθραία

Ελλάδα

[email protected]

http://www.vrachnis.gr

Εμμανουήλ Βραχνής

(+30) 210 8071643

Καθημερινά προκύπτουν επενδυτικές ευκαιρίες από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κλπ).

Το γραφείο μας ενημερώνεται διαρκώς, αξιολογεί και προτείνει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τις κατάλληλες χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Σε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι ότι η επιχείρησή σας πληροί τους όρους ενός συγκεκριμένου προγράμματος ή σε περίπτωση που αναζητείτε πρόγραμμα επιδότησης για κάποια συγκεκριμένη επένδυση, εμείς αναλαμβάνουμε να το ελέγξουμε και να σας ενημερώσουμε.