Λεωφόρος Κηφισίας 22

15125

Μαρούσι

Μαρούσι

Ελλάδα

[email protected]

http://www.statusoffice.gr

Γιάννης Γλαρίδης

2106837087

Η εταιρεία STATUS OFFICE ιδρύθηκε το 1988 προσφέροντας μια μεγάλη συλλογή από έπιπλα γραφείου που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

The company STATUS OFFICE established in 1988 offering a wide selection of office furniture that cover every need.